Belisius - advocaten
T 089/50.20.30
F 089/50.20.80
info@belisius.be
Stationlaan 45 - 3740 Bilzen

Erelonen & onkosten


Belisius advocaten werken aan een tarief, dat in onderling overleg, op voorhand wordt vastgelegd. Volgens de aard, het belang en het al dan niet dringend karakter van het dossier worden de tarieven overeengekomen zoals een berekening naargelang de waarde van het dossier.
De kosten, uitgezonderd de externe kosten zoals gerechtskosten, kosten gerechtsdeurwaarder, die Belisius advocaten hanteert zijn de volgende, niet limitatief :
Aanleg dossier : 75 EUR
• Dactylografie : 11 EUR per pagina
• Fotokopieën : 0,50 EUR/kopie
• Verplaatsingsonkosten : 0,65 EUR/km
• Bijzondere kantoorkosten : worden aangerekend aan werkelijke kostprijs
  deze kosten zijn o.a. internationale telefoongesprekken, vliegtuigreizen, kosten aangetekende postzendingen,...


Dienstenwet – informatieverstrekking


U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere advocaten binnen het kantoor Belisius advocaten. Alle advocaten zijn advocaat in België, en maken deel uit van de orde van advocaten aan de balie van Limburg hetwelk ressorteert onder de Orde van Vlaamse Balies. De gedragsregels van de advocaten worden bepaald door deze voornoemde balie Limburg en de orde van Vlaamse Balies. Het kantoor is gevestigd te B 3740 Bilzen aan de Stationlaan 45 (B) en kan gecontacteerd worden, eventueel ook voor klachten, als volgt :
Tel : 0032 (0) 89 502030 - Fax : 0032 (0) 89 502080 - info@belisius.be - www.belisius.be

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten is via de orde van advocaten aan de balie Limburg verzekerd bij AMLIN EUROPE nv, Koning Albert II – laan 9, 1210 Brussel. Zij verleent dekking over de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.
Waarborg : 1.250.000 EUR per advocaat en per schadegeval.
Makelaar : VANBREDA Risk & Benefits nv - Plantin en Moretuslei 297 - B 2014 Antwerpen
Tel : 0032 (0)3 2175572 - Fax : 0032 (0)3 236 16 80 - www.vanbreda-riskandbenefits.be

U kan bij Belisius advocaten terecht voor onder meer volgende diensten : juridisch advies, bijstand bij onderhandelingen, bemiddelingen, bijstand bij geschillen voor de rechtbanken over gans het grondgebied België en voor alle buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten. De overeenkomst aangegaan tussen de behandelende advocaat van Belisius advocatenkantoor is onderworpen aan Belgisch recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg.

Rekeningnummer – ondernemingsnummer – BTW


BELISIUS advocaten cvba - Stationlaan 45 - B 3740 Bilzen
BTW/KBO : BE 0543598985
Kantoorrekening : BE68 6302 2043 0034 – BE09 0017 1526 6457 – BE19 6258 3360 1312
Derdenrekening : BE54 6302 2506 3297